Biznes, Technologie

Jak firmy z branży cash handlingu dbają o bezpieczeństwo przewożonej gotówki?

-2020-07-25

Zapewnienie bezpieczeństwa przewożonej gotówki to kluczowy aspekt działalności przedsiębiorstw z sektora cash handlingu. Wbrew pozorom nie wystarczy umieścić ładunek w pojeździe pod eskortą, by skutecznie go ochronić. Jak więc firmy świadczące usługi obsługi i konwojowania pieniędzy dbają o bezpieczeństwo transportu?

Dobry plan i logistyka

Przewóz gotówki to zadanie wymagające, w przypadku którego liczy się każdy szczegół. Najmniejszy błąd może zaważyć na powodzeniu całej operacji. Dlatego tak istotną kwestią jest precyzyjne zaplanowanie jej przebiegu oraz dokładne przygotowanie zespołu do każdego etapu. W skrócie: liczy się dobry plan!

Pierwszy krok polega najczęściej na opracowaniu instrukcji konwojowej. To dokument, który nie tylko zawiera informacje dotyczące rodzaju i wartości przewożonego mienia, ale również jasko precyzuje liczbę konwojentów, ich wyposażenie oraz zakres obowiązków. Określa on również sposób, w jaki mają zachować się konwojenci, gdy dojdzie do sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przewożonego ładunku.

Następny krok to dokładne zaplanowanie trasy przejazdu konwoju. Podobnie jak podczas opracowywania instrukcji konwojowej, i w tym przypadku należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Uwzględnić należy nie tylko długość trasy, ale i ewentualne korki, roboty drogowe, postoje, natężenie ruchu czy też przybliżoną prędkość, z jaką będzie się poruszał konwój. Konieczne jest także sporządzenie kilku alternatywnych tras na wypadek zagrożenia.

Wszystkimi tymi aspektami zajmie się firma z branży cash handlingu. Profesjonalny podmiot będzie dysponować nie tylko wykwalifikowaną kadrą, która określi potencjalne zagrożenia, ale również wnikliwymi narzędziami do analizy – doprecyzują one wskazania pracowników i wezmą pod uwagę te aspekty, które człowiek mógłby przeoczyć.

Wykwalifikowany personel i profesjonalna flota pojazdów

Żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo przewożonej gotówki, przedsiębiorstwa z sektora cash handlingu zatrudniają wykwalifikowany personel z doświadczeniem. Nie tylko określa on potencjalne zagrożenia dla konwoju, co już zostało wspomniane, ale również dysponuje środkami ochrony osobistej. Skutecznie odstrasza to potencjalnych rabusiów.

Gwarancją bezpieczeństwa jest również profesjonalna flota pojazdów. Spełniają one wszelkie wymogi  rozporządzeń wydanych przez MSWiA i występują w trzech klasach ochrony. Wyposażone są również w nadajnik GPS, który pozwala z łatwością określić ich położenie.

Oprócz tego profesjonalne firmy zajmujące się obsługą i konwojowaniem gotówki wykorzystują również specjalistyczne pojemniki ochronne, które stanowią doskonałe zabezpieczenie pieniędzy. W efekcie do zabezpieczenia transportu mogą one oddelegować mniej personelu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony.

Istotna rola polisy ubezpieczeniowej

Niestety, nawet najlepiej wykwalifikowana kadra oraz zastosowanie specjalistycznego sprzętu i innowacyjnych technologii nie jest w stanie zapewnić stuprocentowego bezpieczeństwa przewożonych pieniędzy. Profesjonalne firmy zajmujące się obsługą i konwojowaniem gotówki doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dlatego oferują swoim klientom polisy ubezpieczeniowe. Mają one służyć pokryciu ewentualnych strat, jeśli dojdzie do kradzieży lub utraty przewożonego ładunku.

Przy wyborze podmiotu transportującego gotówkę warto więc zwrócić uwagę nie tyle na cenę usług, ile na staż przedsiębiorstwa na rynku oraz zakres ochrony, jaki zapewnia oferowane ubezpieczenie. Dzięki bogatemu doświadczeniu firma jest w stanie lepiej ocenić poziom ryzyka towarzyszący przedsięwzięciu, a polisa ubezpieczeniowa umożliwia otrzymanie rekompensaty, jeśli konwojowanie zakończy się fiaskiem.

Profesjonalne firmy z branży cash handlingu dbają o bezpieczeństwo przewożonej gotówki na różne sposoby. Z powodzeniem można więc im powierzyć cenny ładunek. Zanim jednak do tego dojdzie, warto sprawdzić reputację przedsiębiorstwa, a w następnym kroku dobrze przyjrzeć się podpisywanej umowie.

Źródło: CHL Holding