Biznes, Technologie

Jaki sprzęt medyczny refunduje NFZ?

-2020-07-20

Przy opiece długoterminowej koszty sprzętu medycznego mogą być bardzo wysokie. Na szczęście na część wyrobów możemy uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisy prawa w tym zakresie zmieniają się jednak często, dlatego też trzeba na bieżąco dowiadywać się, jakie są zasady refundacji. Wyjaśniamy, co refunduje NFZ w roku 2020 i co powinniśmy zrobić, by z tego skorzystać.

Na czym polega refundacja sprzętu medycznego?

Refundacja polega na tym, że gdy kupujemy leki, sprzęt medyczny czy wyroby medyczne, możemy zapłacić mniej, gdyż część ich ceny (a w niektórych przypadkach całość) pokrywana jest przez państwo za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady, na jakich odbywa się refundacja, są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych z 29.05.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.).

Oprócz leków kupowanych w aptece na receptę refundacja obejmuje również szereg wyrobów medycznych, które pomagają w codziennym życiu i funkcjonowaniu osobom wymagającym stałej opieki.  Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie produkty znajdują się na tej liście i na jaką refundację możemy liczyć, a ile będziemy musieli dopłacić z własnej kieszeni, najłatwiej będzie sprawdzić Listę Kodów NFZ. Znajdziemy na niej między innymi takie wyroby jak:

  • wózek inwalidzki (P.127);
  • pieluchomajtki (P.100.PM, P.101.PM);
  • balkonik do podtrzymywania się przy chodzeniu (P.123)
  • worki stomijne (P.099.I, P.099.K);
  • ortezy kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych.

Kto może skorzystać z refundacji NFZ?

Każdy pacjent, który posiada ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, może skorzystać z prawa do refundacji wyrobów i sprzętu medycznego. Musi on posiadać specjalne zlecenie wystawione przez osobę do tego uprawnioną, taką jak lekarz-specjalista, lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka czy fizjoterapeuta. Od 1. stycznia 2020 roku wystawiane są e-potwierdzenia w formie elektronicznej.

Dofinansowanie z PFRON – wsparcie dla osób niepełnosprawnych o niskich dochodach

Dodatkową formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych o niskich dochodach jest dofinansowanie z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszczą się w określonym progu dochodowym. jest on wyliczany jako średnia dochodu z trzech ostatnich miesięcy na jednego członka rodziny. Nie może być ona wyższa niż połowa średniego wynagrodzenia. W przypadku osób samotnych jest to 65% średniego wynagrodzenia.

System e-potwierdzenia zlecenia – zmiany w refundacji sprzętu medycznego od 1. stycznia 2020 roku!

Zwróć uwagę na to, że od 1. stycznia 2020 roku zmieniły się zasady udzielania wniosków na refundację wyrobów medycznych. Nie ma już konieczności regularnych odwiedzin w NFZ w celu przedłużenia wniosku. Wystarczy, że raz otrzymamy dokument w gabinecie u lekarza, a następnie możemy możemy korzystać z e-potwierdzeń – potwierdzeń w formie elektronicznej, co jest znacznym ułatwieniem dla wielu pacjentów.

Źródło: Producent sprzętu medycznego – INMED Karczewscy