Biznes, Technologie

Przeglądy urządzeń ppoż – gaśnic, hydrantów, drzwi i systemów oddymiania budynków

-2020-07-22

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jeden z elementów, które należy dokładnie zaplanować już na samym początku projektowania każdego budynku. Musi mieć on bowiem odpowiednio przygotowane drogi ewakuacyjne, właściwie rozmieszczone drzwi, bramy, okna, a także mieć dostęp do bieżącej wody. Konieczne jest także ustawianie różnego rodzaju urządzeń ppoż – czyli na przykład gaśnic, hydrantów czy systemów oddymiania budynków. Jednak, by mieć pewność, że działają one w pełni sprawnie, należy poddawać je regularnym przeglądom i serwisom.

Urządzenia ppoż a prawo

Obowiązek posiadania w budynku odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych jest regulowany prawnie. Dokładnie mówią o tym zapisy prawa budowlanego. Można w nich przeczytać, że nie tylko każdy obiekt powinien mieć właściwie zaprojektowane drogi ewakuacyjne oraz być wyposażony w niezbędne sprzęty ppoż. Nakłada także obowiązek na administratorów budynku w zakresie regularnej konserwacji i serwisu tych urządzeń. Według prawa budowlanego, przeglądy techniczne powinny być wykonywane w terminach zalecanych przez producenta danego urządzenia, jednocześnie należy pamiętać, że powinno to się odbywać co najmniej raz w roku. W przypadku węży, które są elementami hydrantów wewnętrznych, zaleca się przeprowadzanie prób ciśnieniowych raz na pięć lat.

Przegląd urządzeń ppoż

Prawidłowo przeprowadzony przegląd technicznych obejmuje sprawdzenie wszystkich możliwych narzędzi przeciwpożarowych, które można znaleźć w danym obiekcie i na terenie do niego przylegającym. Pierwszym elementem, który się nasuwa w tym przypadku – jest przegląd wszystkich gaśnic znajdujących się w budynku. Konieczne jest, by na bieżąco sprawdzać, czy są ustawione we właściwym miejscu, czy ich instrukcja jest czytelna oraz czy są na gwarancji.

W przypadku hydrantów wewnętrznych firma realizująca przegląd sprawdza, czy znajdują się one w odpowiednim miejscu i nie są w żaden sposób zastawione co gwarantuje swobodny dostęp. Musi sprawdzić także, czy hydrant jest widoczny oraz czy ma załączoną czytelną instrukcję wraz z oznakowaniem. Ważne jest, by szafka hydrantowa była zamontowana do ściany, a w jej pobliżu nie znajdowały się żadne zbędne elementy. Szafka ta musi też się łatwo otwierać. Należy również zweryfikować, czy nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. Sprawdzanie hydrantów zewnętrznych obejmuje, poza podstawową obserwacją, także próbne uruchomienie hydrantu, zbadanie jego zasuwy a także przeprowadzenie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności. Co ciekawe, ponieważ niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, nawet koc gaśniczy należy poddawać przeglądom każdego roku. Jest on wykonany z trwałego i trudnopalnego materiału. Nie oznacza to jednak, że nie jest narażony na uszkodzenia. Podczas takiego przeglądu trzeba sprawdzić jakość materiału, czy koc jest składowany we właściwym miejscu oraz czy jest łatwo dostępny.

Regularne sprawdzanie urządzeń przeciwpożarowych w budynku obejmuje również przegląd pneumatycznych i elektrycznych klap oddymiających, drzwi i bram ppoż, a także sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Łatwy dostęp do urządzeń ppoż

To, co w przypadku przeglądów urządzeń przeciwpożarowych się powtarza w każdym przypadku to fakt, że muszą być one łatwo dostępne. Nie mogą być w żaden sposób zastawione. Ma to ogromne znaczenie. Na co dzień pewnie wiele osób nawet nie zastanawia się nad tym, gdzie te sprzęty się znajdują – są stałym elementem „krajobrazu”, mijane codziennie na przykład na korytarzu czy klatce schodowej. Jednak w momencie wybuchu pożaru nie ma czasu na zastanawianie się, odgruzowywanie i sprzątanie miejsc, gdzie powinny znajdować się na przykład gaśnice lub drzwi, które są wyjściem ewakuacyjnym.

W sytuacjach niebezpiecznych należy reagować szybko, każda minuta może mieć tu ogromne znaczenie. Dlatego tak ważne jest, żeby regularnie przeprowadzać przeglądy, konserwację i serwis urządzeń przeciwpożarowych – by mieć pewność, że w momencie zagrożenia będą w pełni sprawne i pomogą opanować pożar.

Źródło: FireBHPsecurity – szkolenia BHP