Biznes

Restrukturyzacja jako koło ratunkowe dla firmy w kryzysie

-2020-07-20

Celem każdego przedsiębiorcy jest osiągnięcie jak najlepszych wyników, pozyskanie wielu klientów oraz zdobycie dobrej i stabilnej sytuacji finansowej. Zdarza się jednak, że nie wszystko układa się po myśli, pojawiają się poważne problemy, z którymi trzeba się uporać. Jednym z rozwiązań, które pomoże zacząć wszystko od nowa, jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Warto jednak do tego procesu się odpowiednio przygotować – pomoże w tym profesjonalna kancelaria prawna.

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja to działania związane z reorganizacja  przedsiębiorstwa na płaszczyźnie finansowej, własnościowej czy organizacyjnej, która ma na celu poprawę jego sytuacji na rynku. Wdrażane są w momencie, gdy firma zaczyna odczuwać konkretne problemy, znajduje się w kryzysie. Można wyróżnić kilka typów możliwych do przeprowadzenia procedur restrukturyzacji.

Wdrożenie restrukturyzacji w firmie często jest konieczne z powodu trudnej sytuacji przedsiębiorstwa. W takim przypadku zaleca się zastosowanie procedury restrukturyzacji. Nie bez powodu zresztą nazywa się ją także antykryzysową lub sanacyjną. Dotyczy ona głównie takich podmiotów, które muszą poprawić swoją sytuację ekonomiczną, w tym mają długi, problemy z wypłacalnością lub są zagrożone likwidacją. Restrukturyzacja umożliwia wprowadzenie działań, które pomogą między innymi zmniejszyć koszty stałe przedsiębiorstwa czy zredukować zatrudnienie.

Postępowanie restrukturyzacyjne – jak przebiega?

Gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji w firmie pod uwagę musi wziąć kilka podstawowych czynników. Między innymi to, jak wielu ma wierzycieli, jak wysokie jest zadłużenie oraz to, w jakim zakresie jest w stanie zabezpieczyć spłatę niezbędnych należności. Wtedy można zdecydować się na wdrożenie odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Wyróżnia się bowiem ich cztery rodzaje – postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Dzięki właściwie i skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji, przedsiębiorca ma możliwość spłaty zadłużenia, doprowadzenia do porozumienia z wierzycielami oraz przekształcenia firmy w takim zakresie, by móc wciąż prowadzić swoją działalność, na miarę własnych możliwości.

Pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji

Dzięki skutecznie przeprowadzonemu procesowi restrukturyzacji przedsiębiorstwo może znacznie poprawić swoją sytuację i uchronić się przed likwidacją czy upadłością. Należy jednak zadbać o to, by cała procedura przebiegła sprawnie i z korzyścią dla wszystkich stron. Wsparciem w takiej sytuacji jest kancelaria prawna. Jej pracownicy na samym początku przeprowadzą dokładną analizę – zarówno pod względem prawnym, finansowym, a także organizacyjnym, co pozwoli na wdrożenie optymalnych działań naprawczych. Ponadto, przygotują wszystkie niezbędne wnioski, dokumenty oraz pisma procesowe. Niezbędna jest pomoc prawników na etapie sprzedaży zbędnych aktywów, zabezpieczenia majątku, prowadzenia negocjacji z wierzycielami, a także zawierania z nimi układów. Kancelaria prawna może także reprezentować właściciela przedsiębiorstwa w trakcie trwania całego postępowania restrukturyzacyjnego, na każdym z jego etapów.

Źródło: Salire – kancelaria prawna