Dom i ogród

 Rzeczoznawca budowlany i błędy w izolacji fundamentów

-2020-07-22

Właściwe wykonanie fundamentów i ich umiejętna izolacja gwarantują nie tylko prawidłowe przenoszenie obciążenia budynku na grunt, ale i zabezpieczenie przed dostawaniem się wilgoci do wnętrza domu. Odpowiednio wykonana izolacja fundamentów zapewnia nam zatem nie tylko bezpieczeństwo, ale i pozwala uniknąć kosztownych awarii. W przeciwnym wypadku musimy się liczyć nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale i z problemami z usunięciem kłopotliwych usterek będących wynikiem złego wykonania. Aby uniknąć problemów, warto nie tylko zatrudnić dobrego wykonawcę, ale i nadzorować jego prace na bieżąco, a w razie wątpliwości – poprosić o nadzór profesjonalistę. W takim przypadku pomoże nam rzeczoznawca budowlany. 

Brak opinii geotechnicznej 

Decydując się na budowę domu, musimy pamiętać, że nasza gleba jest w znacznym stopniu nasączona wodą. O tym, czy budynek może zostać posadowiony w sposób bezpieczny i bez problemów na przyszłość na konkretnym gruncie, możemy się dowiedzieć z opinii geotechnicznej. Jej przeprowadzenie jest o tyle zasadne, że nie tylko pomaga zbadać poziom wód gruntowych, ale i pomaga dobrać do naszych fundamentów odpowiedni rodzaj izolacji. Pozostawienie fundamentów bez zabezpieczenia zawsze będzie skutkowało ich nasiąkaniem i przedostawaniem się wody w ich głąb, co może doprowadzić do rozsadzenia muru i pojawiania się pleśni wewnątrz domu. Co istotne, źle dobrana izolacja, która nie uwzględnia warunków geotechnicznych podłoża, może także powodować znaczące pęknięcia wewnątrz fundamentów, które będą także wpływały na stan techniczny ścian. Szczególnie niebezpieczne jest zamarzanie wody znajdującej się wewnątrz gleby podczas niskich temperatur, które może spowodować rozsadzenie murów. 

Jeżeli pomiary wodno-gruntowe nie zostaną przeprowadzone w sposób prawidłowy lub wykonawca zignoruje ich wyniki, izolacja fundamentów może zostać dobrana w sposób nieprawidłowy. To może skutkować jej zbyt dużą przepustowością, podtopieniami budynku i niebezpiecznymi pęknięciami w obszarze murów i fundamentów. Jeżeli do tego dojdzie, będziemy musieli liczyć się z trudnymi i bardzo kosztownymi naprawami. W przypadku, kiedy mamy podejrzenie, że wykonawca odpowiedzialny za położenie izolacji nie wykonał swojej pracy uczciwie i rzetelnie, możemy poprosić o poradę rzeczoznawcę budowlanego. Rzeczoznawca dokona fachowych oględzin stanu fundamentów i w razie uchybień wykonawcy zleci mu w ekspertyzie budowlanej konieczność naprawy uszkodzonych części budynku. 

Zastosowanie słabej jakości materiałów izolacyjnych 

Jednym z częstych błędów popełnianych przez ekipy odpowiedzialne za ułożenie izolacji fundamentów jest niedostosowanie rodzaju materiałów do stanu i jakości wód gruntowych. W przypadku izolacji wodnej ważne jest nie tylko solidne zabezpieczenie fundamentów, ale i bardzo dokładne wykonanie pomiarów technicznych. Niestety nierzadko zdarza się, że wykonawca rezygnuje z dodatkowej osłony przeciwwodnej albo stosuje zbyt cienką warstwę folii izolacyjnej. Częstym błędem jest też rezygnacja z folii osłaniającej samą izolację. W takim przypadku w przyszłości możemy mieć problem nie tylko z niekontrolowanymi przeciekami, ale i obniżoną skutecznością cieplną na poziomie fundamentów i parteru. 

Jeżeli jeszcze na etapie budowy mamy podejrzenie, że wykonawca pomija wytyczne projektanta i jest niestaranny, możemy poprosić o przerwanie prac i skonsultować się z rzeczoznawcą budowlanym. Jest to o tyle istotne, że naprawa błędów wykonawczych w izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej po zakończeniu wszystkich prac budowlanych może być nie tylko bardzo kosztowna, ale i niemożliwa. Musimy pamiętać, że nawet najmniejsze przerwanie izolacji lub pozostawienie szczelin będzie prowadziło do przedostawania się wody z gruntu do fundamentów. Jeśli rzeczoznawca budowlany zawczasu uzna, że wykonawca stosuje materiały złej jakości lub nie dostosowuje się do wskazówek zawartych w oficjalnym projekcie, wyda ekspertyzę budowlaną obligująca ekipę budowlaną do naprawy uchybień. 

Niewystarczająca wysokość izolacji fundamentów 

Jednym z powszechnych błędów, z którymi możemy się spotkać na budowie, jest niedostosowanie wysokości izolacji przeciwwodnej do wysokości fundamentów. Przyjmuje się, że izolacja powinna sięgać co najmniej 30 cm ponad powierzchnię gruntu. Powinniśmy jednak pamiętać, że dobór materiałów izolacyjnych powinien zostać dostosowany do poziomu wód gruntowych, nawet tego przewidywanego. Może się zatem okazać, że wysokość izolacji fundamentów w konkretnych przypadkach powinna być większa. Podobnie jeżeli izolacja będzie niewystarczająco wysoka, woda deszczowa będzie dostawała się pod jej powierzchnię i będzie powodowała zawilgocenia fundamentów. Jeśli rzeczoznawca budowlany po oględzinach stanu budynku uzna, że prace wykończeniowe zostały przeprowadzone w sposób nieumiejętny, będzie miał prawo zobligować wykonawcę do poniesienia kosztów naprawy.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane