Technologie

Kiedy instalacja potrzebuje zbiornika sprężonego powietrza

-2022-04-26

Każda instalacja sprężonego powietrza jest inna. Wiąże się to bezpośrednio z charakterystyką pracy danego zakładu, zastosowanymi akcesoriami dodatkowymi, trybem pracy, liczbą i rodzajem odbiorników końcowych i wieloma innymi czynnikami. Dlatego też wcale nie tak łatwo jest określić, kiedy instalacja pneumatyczna potrzebuje zbiornika powietrza. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z tym tematem, a także podpowiadamy kiedy zaopatrzyć instalację w zbiornik sprężonego powietrza oraz jakie są jego zadania.

Zbiorniki w instalacjach sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest wykorzystywane na różne sposoby w branżach takich jak budownictwo, inżynieria, produkcja i górnictwo. Wiele instalacji sprężonego powietrza wymaga zbiornika na kompresorze lub zbiornika sprężonego powietrza do przechowywania sprężonego powietrza. Gdy instalacja wymaga zbiornika sprężonego powietrza, ważne jest, aby miał on wystarczającą pojemność dobraną odpowiednio do zamierzonego zastosowania. Wielkość zbiornika zależy od tego, ile sprężonego powietrza zużyje instalacja. Zbiorniki sprężonego powietrza są najczęściej instalowane w pomieszczeniach, ale niektóre mogą być również instalowane na zewnątrz. Sprężone powietrze jest magazynowane w zbiornikach pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu może być dostarczane bezpośrednio do miejsca użytkowania. Zbiorniki na sprężone powietrze są zwykle wykonane ze stali węglowej, stali nierdzewnej. Są malowane proszkowo, galwanizowane lub ocynkowane oraz mogą mieć wielkość od 10 do 1500 litrów. Podstawowym zadaniem zbiorników w instalacjach sprężonego powietrza jest magazynowanie skompresowanego gazu w celu zabezpieczenia czynnika roboczego do zastosowania w szczytowych momentach jego zapotrzebowania przez układ pneumatyczny. Odpowiadają także za stabilizację ciśnienia w systemie sprężonego powietrza. Dlatego też stanowią nieodzowny element wyposażenia w układach o zmiennym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze.

Rodzaje zbiorników w układach sprężonego powietrza

Zbiorniki sprężonego powietrza występują w wariancie pionowym i poziomym. Każdy zbiornik do instalacji pneumatycznej posiada własną armaturę, w skład której wchodzi zawór bezpieczeństwa, manometr, kurek manometryczny, kulowy zawór spustowy oraz rurka spustowa. Oprócz tego zbiorniki na sprężone powietrze dzieli się pod kątem lokalizacji i funkcji w układzie na zbiornik główny, nazywany także mokrym oraz zbiornik pomocniczy, potocznie określany suchym.

Zbiornik mokry, czyli główny, najczęściej jest instalowany bezpośrednio za sprężarką powietrza i chłodnicą jednak przed filtrami i osuszaczami sprężonego powietrza. W zależności od organizacji zakładu może być także zlokalizowany w pomieszczeniu sprężarkowni. Zbiornik główny oprócz wspomnianej już funkcji magazynowania powietrza odpowiada także za sterowanie pracą i wydajnością sprężarki powietrza. Jest to możliwe dzięki temu, że zbiornik eliminuje konieczność częstego włączania i wyłączania kompresora. Zbiornik mokry odpowiada także za schładzanie sprężonego powietrza, przez co pełni też funkcję separatora kondensatu wodno-olejowego oraz cząsteczek stałych. Zbiornik ten tłumi także pulsację sprężonego powietrza w układzie pneumatycznym, czyli pozwala utrzymać ciśnienie na stałym poziomie bez nadmiernych skoków czy spadków, które mogą mieć niekorzystny wpływ na odbiorniki końcowe i prowadzoną produkcję.

Zbiornik suchy, czyli pomocniczy, umieszczany jest w instalacji sprężonego powietrza w pobliżu punktów poboru dużych i zmiennych ilości sprężonego powietrza. Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za minimalizowanie spadków ciśnienia w sieci w sytuacji gwałtownego zapotrzebowania na skompresowany gaz. Z powodu tak istotnej roli kluczowe jest prawidłowe dobranie pojemności zbiornika pomocniczego. Spadki ciśnienia skutkują pogorszeniem jakości i wydajności pracy filtrów i osuszaczy sprężonego powietrza a ostatecznie spadkiem efektywności pracy całego zakładu wykorzystującego sprężone powietrze.

Podsumowując, zbiornik sprężonego powietrza może zostać zainstalowany w każdej profesjonalnej instalacji pneumatycznej. Jednak jest to szczególnie zalecane w zakładach charakteryzujących się zmiennością zapotrzebowania na sprężone powietrze oraz wszędzie tam, gdzie duże znaczenie ma wymóg utrzymania ciśnienia sprężonego powietrza na stałym poziomie z wyeliminowaniem pulsacji.

źródło: czemar.pl